MISIONI YNE

Misioni i ISD është forcimi i shtetit të së drejtës, përmirësimi i proceseve reformuese dhe qeverisëse, advokimi për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave & lirive të njeriut, ndërlidhja midis politikëbërjes dhe interesave të qytetarëve.

LEXO ME SHUME
330488837_872130427190159_8031950889104952103_n

1.

Krijimi, zbatimi dhe promovimi i mekanizmave të qëndrueshëm të shoqërisë për forcimin e shtetit të së drejtës, respektimin e të drejtave të njeriut, kryerja dhe monitorimi i reformave thelbësore dhe të rëndësishme në vend si dhe vlerësimi i impaktit të tyre.

2.

Kryerja, stimulimi dhe mbështetja e kërkimeve dhe ndërhyrjeve cilësore mbi politikat publike dhe strategjike, ndryshimet sistematike ligjore dhe praktike, monitorimi i transparencës dhe llogaridhënies /mbikqyrjes publike, inkurajimi i aktivizmit qytetar në sferën politike, shoqërore, fushën e biznesit, veprimtari kulturore dhe sociale, nxitja e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e politikë-bërjes dhe përfshirja e tyre në vendimmarrje si në nivel vendor ashtu edhe në nivel kombëtar;

333882767_619477743337787_2355297807896812132_n

3.

BASHKEPUNIM

Krijimi, zbatimi dhe promovimi i mekanizmave për nxitjen e bashkëpunimit dhe partneritetit me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile, median, aktorët privatë, institucionet shtetërore si dhe organizmat ndërkombëtarë, donatorë të huaj, për të orientuar diskursin publik dhe transparent në adresimin e çështjeve shqetësuese, përmirësimin e mjedisit ligjor dhe ofrimin e sugjerimeve dhe rekomandimeve për përmirësime në fusha të ndryshme, ndërtimin e standardeve për të mundësuar progresin e mëtejshëm të shoqërisë shqiptare.

4.

Rritjen dhe forcimin e besimit të qytetarëve në institucionet shtetërore, promovimin e të drejtave të njeriut dhe shtetit të së drejtës, shtimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile dhe aktorëve private në formulimin, implementimin dhe monitorimin/vlerësimin e politikave publike nëpërmjet ofrimit të ekspertizës në fusha të ndryshme duke përfshirë edhe atë ligjore.

330357488_577524994420731_8196215818216134351_n
TE DREJTAT E NJERIUT
335057203_2168108800043052_5945422547745715083_n
POLITIKA PUBLIKE
331167744_855752638861556_7784194772077871899_n
EKSPERIZE LIGJORE

5

Shpërndarjen e informacionit dhe gjetjeve për të rritur nivelin e sensibilizmit/ndërgjegjësimit qytetar dhe publikut të gjerë si dhe rritjen e nivelit të njohurive të tyre mbi çështje të shtetit të së drejtës, të drejtave dhe lirive të njeriut, demokracisë, qeverisjes, politikave dhe reformave, ndryshimit dhe përmirësimit të kuadrit ligjor etj.

1+
Projects Completed
1+
Clients
1+
Employess
1+
Years of experience

Projekte dhe nisma

Institute for Strategic Development në kuadër të zbatimit të Projektit “Artivist Stafete”, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri (IPA/2020/421-822) dhe fushata ndërkombëtare “Orange the World” – 16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave”, organizoi në #COD, Femme Salon “Ndërtimi i urave të sigurisë”.

Ekspozita ‘Vajza dhe mure’ është një bashkim i mozaikëve të vegjël të punës me grep, ku secila prej tyre simbolizon të gjitha problematikat.

ELga Mitre

ART is important to ACTIVISM, because it is a great instrument to send messages, make important statements and make us reflecting and addressing crucial issues to society we belong to.

ERISA PROKO