MISIONI YNE

Misioni i ISD është forcimi i shtetit të së drejtës, përmirësimi i proceseve reformuese dhe qeverisëse, advokimi për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave & lirive të njeriut, ndërlidhja midis politikëbërjes dhe interesave të qytetarëve.

LEXO ME SHUME