Media
Media
Paketa e Akteve Ligjore (2023)-Këshilli Vendor i Rinisë (KVR) Bashkia Divjakë
By ISD | | 0 Comments |
Paketa e Akteve Ligjore (2023) Këshilli Vendor i Rinisë (KVR)
Paketa e Akteve Ligjore (2023)-Këshilli Vendor i Rinisë (KVR) Bashkia Fushë-Arrëz
By ISD | | 0 Comments |
Paketa e Akteve Ligjore (2023) Këshilli Vendor i Rinisë (KVR)
Hartimi i planit për përgatitjen e draft-modeleve të nevojshme të kuadrit rregullator, Bashkia Divjakë
By ISD | | 0 Comments |
Bashkia Divjakë është bashkia tjetër përfituese e projektit “Rritja dhe
Hartimi i planit për përgatitjen e draft-modeleve të nevojshme të kuadrit rregullator, Bashkia Fushë Arrëz
By ISD | | 0 Comments |
Një ndër qëllimet kryesore të fokus grupit të zhvilluar në
Takim me Kryetarin e Bashkisë Fushë-Arrëz z. Hil Curri
By ISD | | 0 Comments |
Me qëllim prezantimin e projektit, objektivave dhe rezultateve që synohet